top of page

Wie zijn wij

veenmolen wilnis 2.jpg
1823-enh copy.gif

De Veenmolen

De Veenmolen is de enige korenmolen in De Ronde Venen en is eigendom van de Stichting de Utrechtse Molens. Om de molen te behouden voor het nageslacht is het van groot belang de molen te onderhouden én regelmatig te laten draaien. Vrijwillige molenaars en vrijwilligers houden de molen in stand.

 

Landelijk is voor het molenaarsvak in de jaren zestig van de vorige eeuw het Gilde van Vrijwillige Molenaars opgericht om het ambacht van molenaar en de kennis niet verloren te laten gaan.

Iedere zaterdag draait de molen tussen 10.00 – 16.00 uur als er wind is. In de winkel zijn diverse meelproducten te koop of op bestelling te verkrijgen. Zie onder onze producten.

Stichting Wilnisser Veenmolen

Het spreekt eigenlijk vanzelf dat een oud werktuig, want dat is deze molen natuurlijk, voortdurend goed moet worden onderhouden. Daarmee zijn heel wat vrijwilligers actief, maar ook de molenmaker komt er zo nu en dan aan te pas. Als bij elkaar kost dat veel geld. Helaas worden die kosten niet helemaal gedekt door de inkomsten uit giften, subsidies en de winst op tarwemeel.

Om meer richting te geven aan het beleid tot behoud van deze molen, hebben we in samenspraak met de eigenaar ”Het Utrechts Landschap" de Stichting Wilnisser Veenmolen opgericht.

 

Doelstellingen van deze stichting zijn:

  • de molen regelmatig laten draaien, omdat stilstand achteruitgang betekent. Immers, rust roest

  • het verzorgen van klein onderhoud in de ruimste zin van het woord

  • fondsenwerving om dit onderhoud te kunnen bekostigen en het opbouwen van reserves voor toekomstig onderhoud

  • voorlichting geven over molens in het algemeen en de Veenmolen in het bijzonder door het geven van rondleidingen in de molen en perspublicaties

  • het verzorgen van lesvormen voor scholen

Meer informatie

Voor inlichtingen over de stichting en meer informatie over de mogelijkheden voor financiële ondersteuning, kunt u altijd contact opnemen met onze secretaris per e-mail st.wilnisserveenmolen@gmail.com.

bottom of page